Кафедра документознавства - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

Кафедра документознавства

Кафедра документознавства


АНКЕТА ВСТУПНИКА

Контактна інформація


Освіта


Розкажіть про себе

Перспективними напрямами роботи кафедри є:

 • підготовка конкурентоспроможного випускника, професійного фахівця нової формації;
 • розробка та гармонізація компетентностей і результатів навчання в освітніх програмах через призму студентоцентризму;
 • набуття викладачами кафедри практичного досвіду під час підвищення кваліфікації та його впровадження у власну професійну діяльність;
 • посилення теоретичної та практичної значущості наукових доробків, підготовлених професорсько-викладацьким складом кафедри, та створення наукового продукту інноваційного характеру як результату стажування;
 • розвиток наукової ініціативи молодих науковців кафедри, активізація діяльності студій кафедри та налагодження співпраці з аналогічними осередками у ЗВО України та інших країн;
 • підвищення якості наукових робіт викладачів кафедри; збільшення кількості публікацій викладачів у наукометричних виданнях (Scopus, Web of Science й ін.) та кількості цитувань (індекс Гірша (h-індекс));
 • застосування засобів сучасних інформаційних технологій у навчальному та дослідницькому процесах;
 • здійснення науково-дослідної роботи у межах наукових кафедральних тем, залучення студентів до науково-дослідної роботи;
 • встановлення партнерських освітніх і дослідницьких взаємин з вітчизняними та міжнародними центрами у галузі документознавства та видавничо-поліграфічної справи;
 • участь у міжнародних освітніх програмах і проектах, підготовка проектів до міжнародних конкурсів на отримання грантів, наукове стажування за кордоном, запрошення провідних науковців до університету;
 • участь у міжнародних конференціях, проведення міжгалузевих, міжкафедральних наукових семінарів;
 • поглиблення процесів інтернаціоналізації вищої освіти;
 • розвиток міжнародної академічної мобільності викладачів і студентів.

КЕРІВНИЦТВО

Зленко А.М.

Зленко Алла Миколаївна

кандидат історичних наук, доцент

Завідувач кафедри документознавства

Особистий профіль »

ЗАСТУПНИКИ

Шимченко Л.А.

Шимченко Людмила Анатоліївна

кандидат філософських наук, доцент

Заступник завідувача кафедри
з навчальної роботи

Особистий профіль »

Навальна М.І.

Навальна Марина Іванівна

доктор філологічних наук, професор

Заступник завідувача кафедри
з наукової роботи

Особистий профіль »

СКЛАД

Довжук І.В.

Довжук Ігор Володимирович

доктор історичних наук, професор

Особистий профіль »

Ігнатенко М.М.

Ігнатенко
Марина Миколаївна

доктор історичних наук, професор

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

Орлик В.М.

Орлик Василь Михайлович

доктор історичних наук, професор

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

Демуз І.О.

Демуз Інна Олександрівна

доктор історичних наук, доцент

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

Мірошниченко Д.А.

Мірошніченко
Денис Анатолійович

кандидат історичних наук, доцент

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

Ісайкіна О.Д.

Ісайкіна Олена Дмитрівна

кандидат історичних наук, доцент

Особистий профіль »

Іващенко А.В.

Іващенко
Андрій Володимирович

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль »

Красножон Н.Г.

Красножон
Неоніла Григорівна

кандидат історичних наук, доцент

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

Дрок П.В.

Дрок Павло Валерійович

кандидат історичних наук, доцент

Особистий профіль »

Тимченко Р.В.

Тимченко Руслана Валеріївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Особистий профіль »

Гордєєа Р.В.

Гордєєв Роман Валентинович

кандидат технічних наук, викладач

Особистий профіль »

Бабак О.А.

Бабак Олександр Анатолійович

викладач

Особистий профіль »

Овсієнко А.С.

Овсієнко Алла Сергіївна

викладач

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Зленко Н.Б.

Зленко Ніна Борисівна

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 3, каб. 312.

 kaf.dz@ukr.net

Facebook

Перейти до вмісту