Історія факультету - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

Історія факультету

Наша сила – в єдності, в єдиній команді

Історія розвитку економічної освіти на Переяславщині налічує два століття. Рівно два століття тому у купецькому місті, яке було центром торгівлі указом російського царя Олександра І №1101-У від 20.05.1816 року було створено комерційне училище. Переяславські купці прагнули до знань основ економіки, торгівлі, біржової та ломбардної діяльності, користуючись тим, що до міста часто прибували відомі особи, вхожі до царських чиновників, звернулися із проханням заснувати комерційне училище. Клопотання було підтримано і в 1816-1817 роках перші студенти сіли за лави.

Училище діяло більше століття, навіть після революції, у роки НЕПу тут активно готувати бухгалтерів, торговців. Згортання НЕПу призвело до згортання комерційної діяльності, училище припинило свою діяльність.

Важливу роль у діяльності та розвитку комерційного училища відігравала єврейська громада, мабуть в силу недовіри до неї із боку тоталітарного режиму добра справа забулася, загубилася на дорогах історії і є не дуже знаною в місті нині.

До проблеми економічної освіти повернулися в період затяжної економічної кризи 1996 року, коли було прийнято рішення про створення структурного підрозділу Слов’янського коледжу бізнесу і економіки та започатковано економічні спеціальності. Цікавим є той факт, що всі навчальні заклади прагнуть пов’язати своє створенні із відродженням традицій, відродження історії.

В м. Переяслав-Хмельницький не є прийнятим той факт, що вища освіта була започаткована Переяславським колегіумом, продовження отримала в розвитку педагогічного училища, а вища економічна освіта є продовженням славної традиції комерційного училища, яке має більш ніж сторічну історія. Історичний факт є фактом. Мабуть доречно говорити більш ніж про трьохсотлітню історія університетської освіти і 200-річну історію економічної освіти. Так, є щодо історії Києво-Могилянської, Острозької академії, із комерційного училища починає свою історію славетний навчальний заклад Київський національний університет імені Вадима Гетьмана.

Історичний розвиток навчальних закладів є основою, фундаментом розвитку сучасної освіти. Наскільки ми пам’ятаємо свою історію настільки ми люди, настільки ми сподвижники, настільки ми творці майбутнього.

Отже, через 66 років крок до відродження економічної освіти в місті було зроблено тодішнім проректором з навчальної роботи Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди, кандидатом педагогічних наук, доцентом Калмиковою Ларисою Олександрівною, її чоловіком Калмиковим Валентином Володимировичем та сином Калмиковим Олегом Валентиновичем. Перші 10 студентів коледжу у приміщенні Будинку вчителя сіли за парти, щоб здобути знання з економіки.

Звичайно було важко. По-перше, в Україні глибока і затяжна економічна криза, по-друге, студентів потрібно було навчати, а висококваліфікованих фахівців не було, були лише практики, по-третє, це був філіал і базовий коледж не дуже опікувався його турботами, по-четверте, необхідно було проходити ліцензування, акредитацію.

Згодом коледж розмістився в приміщенні педагогічного інституту, але це не вирішувало багатьох законодавчих, організаційних та навчально-наукових проблем.

В 1998 році ректором педагогічного інституту було обрано доктора історичних наук Коцура Віктора Петровича, молоду перспективні людину, здатну йти вперед, модернізувати систему освіти, вбачати перспективи, працювати на випередження завдань на майбутнє.

Саме завдячуючи Віктору Петровичу 24 жовтня 1998 року з’явився наказ про створення економічного відділення інституту на чолі із Калмиковим Валентином Володимировичем.

Цей крок був дійсно вагомим в житті факультету, цей крок був мудрим, цей крок був у майбутнє.

Так з’явилися перші 90 студентів спеціальностей облік і аудит, маркетинг, економіка підприємства; перша уже своя кафедра соціально-економічних дисциплін; перший свій завідувач кафедрою; перший свій розклад навчальних занять; перші свої аудиторії; перший декан факультету.

 

Калмиков Валентин Володимирович був першим деканом економічного факультету в період 1998–2001 рр. Валентин Володимирович народився 19 серпня 1947 року в м. Дрогобич Львівської області. В 1967 році закінчив Дрогобицький технікум нафти і газу. З 1967 по 1969 рік проходив службу в рядах Радянської Армії. З 1969 по 1971 рік працював оператором цеха капіталістичного риформінгу. З 1972 по 1976 рік навчався в Горлівському інституті іноземних мов. Після закінчення інституту працював вчителем англійської мови, пізніше заступником директора школи в Шахтарському районі Донецької області до 1977 року, звідки був переведений в Шахтарський райком КПРС, де працював до 1981 року. З 1981 року працював директором Глевахської середньої школи в Київській області, пізніше методистом школознавства і курсової перепідготовки Київського обласного університету удосконалення вчителів.

В 1984 році був переведений на посаду завідувача Шахтарським районним відділом народної освіти Донецької області. З 1986 року навчався в денній аспірантурі Українського наукового-дослідного інституту педагогіки Міністерства освіти УРСР за спеціальністю «методика викладання іноземних мов». З 1988 року по 1998 рік працював старшим викладачем кафедри іноземних мов, керівником виробничої практики, завідувачем педагогічною практикою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди.

В 1994 році закінчив МІУБП за спеціальністю «економічний менеджмент», отримав диплом магістра. З 1996 по 1998 рік працював доцентом кафедри іноземних мов і одночасно очолював консультаційний центр Слов’янського авіаційно-технічного коледжу (відокремлений економічний факультет). З 1998 по 2001 рік працював деканом економічного факультету Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди. Багато зусиль доклав становленню економічного факультету. Відзначений урядовими нагородами: нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Міністерства освіти України, Почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації, ветеран праці.

Із листопада 2001 року по березень 2002 року виконуючим обов’язки декана був Муромцев М.М.

Муромцев Микола Миколайович народився 3 листопада 1938 року у c. Городище Білгородської області (Росія). У 1966 році закінчив геологічний факультет Київського національного університет імені Т.Г. Шевченка (КНУ) за спеціальністю «Гідрогеологія та інженерна геологія».

З 1966 по 1977 рр. працює на кафедрі гідрогеології та інженерної геології КНУ інженером, ст. інженером, ст. науковим співробітником, а з 1975 р. – завідуючим лабораторією меліоративної гідрогеології. Наукову роботу в лабораторії поєднував з викладацькою роботою на кафедрі. У 1974 році як співшукач захистив кандидатську дисертацію, за що йому присуджено науковий ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук. У 1981 році отримав наукове звання старшого наукового співробітника.

У 1977 році обраний завідуючим лабораторією математичного моделювання Українського науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації (УкрНДІГіМ) Мінводгоспі СРСР (м.Київ), а з 1987 до 1994 очолював науково-дослідний відділ названого інституту.

Працюючи в УкрНДІГіМі, він розробив і здійснював керівництво науково-дослідними роботами з математичного моделювання і прогнозування просторової несталої фільтрації водоносних комплексів і масопереносу під впливом зрошення та осушення; розробив принципи методологічних і методичних основ оцінки гідрогеологомеліоративного стану зрошувальних земель, теоретичні основи створення системи еколого-меліоративного моніторингу зрошувальних земель (ЕММЗЗ) та науково-методичних засад його практичної реалізації.

Наукові та нормативні розробки М.М. Муромцева увійшли до складу проектів зрошення та експлуатації зрошувальних систем України, Азербайджану, Республіки Молдова, Російської Федерації, Узбекистану та Туркменістану у вигляді 17 відомчих документів та багатьох методичних розробок.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі дві монографії і отримав одне авторське свідоцтво. Під його науковим керівництвом підготовлено трьох кандидатів наук.

Тривалий час М.М. Муромцев був керівником постійно діючого науково-практичного семінару при Республіканському домі науково-технічної пропаганди ТОВ «Знання» з проблем зрошувального землеробства, ученим секретарем Київського міського семінару з проблем гідродинаміки.

Відзначений урядовими нагородами: знак «Победитель соцсоревнования 1980 г», двома срібними і бронзовою медалями ВДНГ СРСР (1985, 1987, 1988 рр.); дипломом першого ступеня ВДНГ Української РСР (1990 р.), медаллю «Ветеран труда» (1990 р.)

Вийшовши в 1998 році на пенсію Микола Миколайович приїхав до м. Переяслав-Хмельницького, почав працювати в місцевому університеті, навчати майбутніх економістів основам вищої математики, теорії ймовірностей, математичній статистиці, очолив кафедру соціально-економічних дисциплін. До 1 квітня 2015 року працював доцентом кафедри політичної економії.

У 2000 році на факультеті було захищено першу кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.08.01 – Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища Чабаном Віталієм Григоровичем (Тема: «Економіко-екологічне обґрунтування раціонального природокористування в умовах інтенсивного техногенного навантаження (на прикладі Київської області)».З 1998 року на факультеті почала працювати магістр з державних фінансів Козій Тетяна В’ячеславівна, з 1999 року – випускники Національного аграрного університету Кучеренко Микола Анатолійович та Кучеренко Світлана Юріївна, Семененко Олена Газисівна, Жарко Юлія Миколаївна, з 2000 року – Навальна Марина Іванівна, Толочин Віктор Іванович, Дубина Олександр Миколайович, Черниш Лариса Іванівна, Костенко Оксана Олексіївна, Шимченко Людмила Анатоліївна.Велику допомогу надавали в становленні факультету проректор з навчально-педагогічної роботи КНЕУ імені Вадима Гетьмана Оболенська Тетяна Євгенівна та провідний спеціаліст цього ВНЗ Гарматюк Лариса Романівна.

 

З 1 лютого 2001 року на факультеті почала працювати кандидат економічних наук, доцент, заслужений працівник народної освіти України Боголіб Тетяна Максимівна, а з 1 вересня 2001 року Макарчук Інна Миколаївна.

2001 рік став для факультету новим випробуванням, відбулася акредитація спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, а в 2002 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст. В 2001 році було створено кафедри обліку та аудиту, економіки підприємства та економічної теорії.

Кафедру обліку і аудиту очолив доктор економічних наук, професор Сук Л.К., кафедру економіки підприємства очолив доктор економічних наук, професор Руснак П.П. (кандидат економічних наук, доцент Чабан В.Г.), кафедру економічної теорії очолила кандидат економічних наук, доцент Боголіб Т.М.

З березня 2002 року по квітень 2003 року деканом факультету був кандидат філософських наук, доцент Стадник М.МСтадник Микола Миколайович народився 27 серпня 1957 року у с. Софієчці Калиновського району Вінницької області. У 1980 році закінчив зооінженерний факультет Білоцерківського сільськогосподарського інституту.

З 1989 по 1991 рр. – аспірант Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького.

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію, за що йому присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук. З 1991 року працював у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному інституті ім. Г.С.Сковороди на посадах викладача, ст. викладача, доцента.

Більше року працював на посаді декана економічного факультету. Закінчив докторантуру філософського факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка., захистив докторську дисертацію, за що йому присуджено науковий ступінь доктора філософських наук, отримав атестат професора. Нині працює в Національній академії державного управління при Президентові України, на кафедрі політичної аналітики і прогнозування. Автор більше 250 наукових праць, серед них 5 посібників, 4 підручники, праці у фахових виданнях, методичні та методологічні розробки. У 2001-2003 роках на факультеті почали працювати Чабан Г.В., Алєксєєнко В.І., Горбатенко О.А., Перчук О.В., Овсієнко А.М., Лисенко Т.І., Диба Л.М., Штепа Л.О., Іваненко В.О., Виноградня В.М., Ющенко А.М. У червні 2003 року на факультеті було про ліцензовано нові спеціальності: фінанси та кредит, банківська справа, оподаткування. Щороку факультет зростав, міцно ставав на ноги.

В 2002 році на факультеті було відкрито перша комп’ютерна лабораторія, закуплено програми С 1. Підприємство, в 2005 році було закуплено сучасний комп’ютерний клас, куплено нові навчальні програми. З квітня 2003 року деканом фінансово-гуманітарного факультету працювала Боголіб Тетяна Максимівна.

Боголіб Тетяна Максимівна – академік Академії економічних наук України, академік Академії вищої школи України, заслужений працівник освіти України, доктор економічних наук, професор, декан фінансово-гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

Народилася 18 вересня 1960 року на Чернігівщині. У 1984 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка і отримала кваліфікацію учителя історії.

Пройшла шлях від старшої піонервожатої до директора середньої школи. Була депутатом Корюківської районної та Чернігівської обласної рад у 1982-1994 роках. Нагороджена в 1990 році Знаком «Отличник образования СССР», у 1992 році – Знаком «Відмінник освіти України».

У 1988-1991 рр. навчалася в аспірантурі Московського державного університету імені Михайла Ломоносова та захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством, здобула науковий ступінь кандидата економічних наук, а в 1992 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри політичної економії.

У системі вищої школи пройшла шлях від викладача до завідувача кафедри, декана факультету.

Багато зусиль доклала для розбудови і визнання на міжнародній арені фінансово-гуманітарного факультету. У 2001-2015 роках Боголіб Т.М. очолювала кафедру економічної теорії, а з 2007 року – кафедру фінансів. Кафедри були переможцями університетського рейтингу, завжди визначалися успіхами у науковій роботі та міжнародній співпраці.

У 2005-2007 роках Боголіб Т.М. навчалася в докторантурі НДФІ при Міністерстві фінансів України і у січні 2007 року успішно захистила докторську дисертацію зі спеціальності 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит, у жовтні 2007 року отримала вчене звання професора.

У 2008 році Боголіб Т.М. обрана академіком Академії економічних наук України, у 2009 році Боголіб Т.М. обрана академіком Академії вищої школи України.

Боголіб Т.М. зробила вагомий внесок у розвиток фінансової науки України, у розбудову національної системи вищої освіти, підготовку і виховання нового покоління економістів, фінансистів, педагогів та наукових кадрів.

4 січня 2018 року перестало битися серце керівника фінансово-гуманітарного факультету, творця і педагога від Бога Боголіб Тетяни Максимівни.

Характерними рисами Тетяни Максимівни були людяність, порядність, відповідальність, ініціативність. Тетяна Максимівна мала широку наукову ерудицію, глибокі знання, великий досвід, дослідницькі навички, фундаментальні теоретичні знання, глибоке розуміння проблем національної економіки, її фінансової складової, які дозволяли їй визначати перспективні напрямки розвитку бюджетної системи, соціальної сфери, вищої освіти та науки.

Т.М. Боголіб гідно представляла плеяду науковців-фінансистів за кордоном: у Білорусі, Росії, Латвії, Литві, Польщі, Болгарії, Німеччині, Франції. Публікуючи свої наукові доробки, читаючи лекції студентам зарубіжних університетів, спільно із колегами працюючи над науковими проектами, проводячи Міжнародні конференції та наукові симпозіуми.

Боголіб Т.М. разом зі своїми учнями розробила нові підходи до бюджетного процесу, стійкості та збалансованості бюджетної системи, запропонувала основи фінансового механізму розвитку вищої освіти та науки, обґрунтувала дієвість процесу капіталізація в системі вищої освіти і науки.

Тетяна Максимівна автор понад 350 наукових праць, 100 з них опубліковані в зарубіжних виданнях, включених до науково-метричних баз Scopus, Coogle Scholar, Copernicus, EBSCOhost, 14 підручників та навчальних посібників, 22 монографії в тому числі 10 у зарубіжних виданнях.

Боголіб Т.М. – член Центру наукових досліджень проблем регіонального розвитку країн Центральної та Східної Європи ЄС.

Боголіб Т.М. – здібний організатор, талановитий педагог, яка виховала декілька поколінь фахівців із економіки, обліку та аудиту, фінансів; близько 10 тисяч молодих людей стали спеціалістами та магістрами з економіки підприємств, фінансів і кредиту, обліку і аудиту.

Тетяна Максимівна – активний організатор традиційних Міжнародних наукових конференцій «Умови економічного росту в країнах з ринковою економікою».

За великий вклад у розвиток фінансової науки, педагогічну діяльність Тетяна Максимівна Боголіб нагороджена високими державними нагородами: Заслужений працівник освіти України, Орденом Княгині Ольги ІІІ ст., Орденом Рівноапостольного Андрія Первозванного Української Православної церкви Київського патріархату; Знаками міністерства освіти і науки України: «Відмінник освіти України», «За наукові здобутки», «Петра Могили», Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною Грамотою Київської обласної державної адміністрації та іншими.

Боголіб Т.М. – непересічна людина, творець, керівник і педагог від Бога; добра, скромна, професійна людина. Людина з великої літери.

За часів, коли факультет очолювала Тетяна Максимівна, важливою стала наукова складова діяльності факультету. Було підписано угоди про співпрацю із економічним факультетом Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, із інститутом вищої освіти НАПН України, з інститутом професійної освіти НАПН України, із Науково-дослідним інститутом фінансів Міністерства фінансів України, з Науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економіки України, інститутом економіки і прогнозування НАНУ.

В 2005 році факультет вперше вийшов на Міжнародний рівень підписавши Угоди про співпрацю із інститутом економіки і управління Республіки Білорусь, інститутом статистики науки Міністерства освіти РФ, Науково-дослідним економічним інститутом економіки Міністерства економіки Республіки Білорусь. Перші візитки, перші спільні конференції, перші спільні дослідження. Все робилося вперше, але впевнено, масштабно.

В 2003 році на факультеті, одному із перших в Україні було започатковано кредитно-модульну систему навчання, розроблено інформаційні пакети студента, довідники КМСОНП, у 2004 році захищено зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти кандидатську дисертацію Мороз І.В. на тему : «Педагогічні умови застосування кредитно-модульної системи навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів»

В 2004 році на факультеті вперше було проведено Міжнародну науково-практичні конференцію «Організація навчального процесу в умовах реалізації Болонської конвенції». До Переяслава приїхало багато відомих в Україні і за її межами науковців. Економісти змогли зацікавити, показати кращий досвід, бездоганно організовувати конференцію, видати три збірники фахового видання «Гуманітарний вісник університету». Таких конференцій було п’ять. Вони викликали позитивний резонанс у науковому суспільстві, до Переяслава їхали, тут було цікаво, а головне було чому повчитися.

В 2006 році факультет започаткував випуск економічного часопису «Економічний вісник університету», згодом журнал став ДАКівським, згодом визнаним світовою спільнотою.

Сьогодні це один із кращих фахових видань України, яке індексується у 16 міжнародних науково-метричних базах, має індекс Гірша – 6, займає 166 позицію серед 5300 видань України.

З квітня 2008 року на факультеті започатковано щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію «Умови економічного росту в країнах з ринковою економікою». Конференція, яка стала одним із найкращих у Європі наукових форумів, понад 300 учасників із 15 Європейських країн щорічно має ця конференція.

З легкої ідеї польського професора Войцеха Косєдовскі наукова конференція у Переяславі стала бажаною для багатьох поважних вчених Польщі і Франції, Німеччини і Болгарії, Латвії і Литви, Білорусі і Росії, Китаю і Казахстану, Угорщини і Словаччини.

В науковців є свої товариства – група вчених, які об’єднані спільними науковими дослідженнями, уподобаннями, дружніми зв’язками, які підтримують і допомагають одне одному, відвідують одні і ті ж наукові заходи. Ось перебуваючи на конференції в м. Мінськ Войцех Косєдовскі сказав пані Боголіб : «Татьяна, а почему бы Вам не пригласить нас на конференцию в Переяслав», було це у жовтня 2007 року, а уже в квітні 2008 року древній Переяслав гостинно вітав зарубіжних і українських вчених. Один раз, у буремному 2014 році конференція відбувалася дистанційно, а всі інші – при активній участі учених зарубіжжя і України.

У період 2006-2016 років факультет приймає активну участь у міжнародних освітянських виставках «Сучасна освіта в Україні 2006», «Сучасна освіта в Україні 2007», «Сучасна освіта в Україні 2008», «Сучасна освіта в Україні 2009», «Сучасна освіта в Україні 2010», «Сучасна освіта в Україні 2011», «Сучасна освіта в Україні 2012», «Сучасна освіта в Україні 2013», «Сучасна освіта в Україні 2014», «Сучасна освіта в Україні 2015», «Сучасна освіта в Україні 2016», у номінаціях «Кредитно-трансфертна система організації навчального процесу» та «Європейська інтеграція університетської наук», де отримував золоті та срібні медалі. В цей час факультет приймав активну участь у Міжнародних освітянських виставках «Інновації в освіті», де у різних номінаціях отримував гран-прі. Професорсько-викладацький склад факультету приймав активну участь у проведенні круглих столів та дискусійних майданчиків, присвячених актуальним питанням розвитку вищої освіти і науки в Україні, мобільності студентів та викладачів, інтеграції науки. Викладачі факультету неодноразово нагороджувалися Дипломами учасників Міжнародних виставок.

В період 2008-2010 років відбувалися трансформації факультету. Факультет було трансформовано в Навчально-науковий фінансово-економічний інститут. У 2010 році фінансово-економічний інститут було реорганізовано в фінансово-економічний факультет, а 2011 рік став початком нового етапу розвитку факультету. На факультеті було започатковано новий напрям підготовки фахівців 01 «Педагогічна освіта», професійна освіта, спеціальності економіка, документознавство, товарознавство, туристичне обслуговування, було створено кафедру професійної освіти, яку очолила доктор педагогічних наук, професор Доброскок Ірина Іванівна.

В 2015 році було акредитовано магістерські програми підготовки фахівців із професійної освіти. Головну увагу приділено розвитку партнерських зв’язків із коледжами, технікумами, училищами, які готують діловодів, товарознавців, фахівців зі сфери обслуговування.

В 2015 році було створено кафедру документознавства, яку очолює доктор історичних наук, доцент Демуз Інна Олександрівна.

В 2016 році було забезпечено перехід на новий Перелік спеціальностей та проліцензовано PhD-програми

015 – Професійна освіта,

032 – Філологія,

071 – Облік і оподаткування,

072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Відкрито докторантури зі спеціальностей:

015 – Професійна освіта,

072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Перейти до вмісту