Кафедра економіки - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

Кафедра економіки

kafedra_fgf-new1

Кафедра економіки функціонує у складі фінансово-гуманітарного факультету, акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал університету, є випусковою з підготовки фахівців за першим та другим освітніми рівнями (бакалавр та магістр) галузі знань 05 «Cоціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка». Як самостійна одиниця створена наказом ректора № 119 від 28.09.2001 року.

Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємств, галузей та економіки в цілому. В умовах розвитку зовнішньоекономічних відносин спеціальність 051 «Економіка» є однією з найбільш дохідних, престижних та тією, що користується попитом на ринку праці.

Спеціальну підготовку фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» здійснюють висококваліфіковані викладачі, які підвищують свій професійний рівень виконанням наукових досліджень, результатами яких є вирішення окремих питань у рамках дисертаційних робіт і публікаціях статей у фахових виданнях.

Наукові дослідження здійснюються за таким напрямком: «Розвиток національної економіки в умовах трансформаційних процесів та глобалізацій них змін: тенденції й механізми впливу на проблеми теорії і практики», номер державної реєстрації 0112U005245.

Метою кафедральної теми є формування системи знань, які відображають трансформаційні процеси у національній економіці в умовах глобалізації.

Основні завдання:

– встановлення взаємозв’язку між ретроспективними і прогнозними станами національної економіки;

– дослідження факторів, що стимулюють та стримують економічний розвиток країни;

– з’ясування закономірностей функціонування і розвитку підприємства;

– забезпечення формування єдиної термінології, що дозволяє позначити неоднозначність процесів, які протікають в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних змін.

Нині кафедра забезпечує навчальний процес не лише на денній та заочних формах навчання за спеціальністю «Економіка», але й здійснює повний цикл навчання тих, хто здобуває другу вищу освіту за цією спеціальністю. З метою інтенсифікації надання дистанційної навчальної підтримки всім категоріям здобувачів вищої освіти кафедра економіки активно використовує сучасні інформаційні технології, розробляє дистанційні навчальні курси.

КЕРІВНИЦТВО

Ігнатенко М.М.

Ігнатенко Микола Миколайович

доктор економічних наук, професор

Завідувач кафедри економіки

Особистий профіль »

ЗАСТУПНИК

Леваєва Л.Ю.

Леваєва Людмила Юріївна

кандидат економічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

Особистий профіль »

Костик Є.П.

Костик Євгеній Петрович

кандидат історичних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри з науково-дослідної роботи

Особистий профіль »

Тірбах Л.В.

Тірбах Леся Віталіївна

кандидат економічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності

Особистий профіль »

Овсієнко А.М.

Овсієнко
Анатолій Миколайович

старший викладач

Заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної та виробничої діяльності

Особистий профіль »

СКЛАД

Мармуль Л.О.

Мармуль
Лариса Олександрівна

доктор економічних наук, професор

Особистий профіль »

Кучеренко С.Ю.

Кучеренко Світлана Юріївна

кандидат економічних наук, доцент

(за сумісництвом)

Особистий профіль »

Семененко О.Г.

Семененко Олена Газизівна

старший викладач

Особистий профіль »

Паламарчук О. М.

Паламарчук
Оксана Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

Особистий профіль »

Коркач І.В.

Коркач
Інна Вячеславівна

кандидат економічних наук, викладач

Особистий профіль »

Кузнєцова Т.В.

Кузнєцова Тетяна Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент

Особистий профіль »

Мех О.А.

Мех Олег Андрійович

доктор економічних наук, професор

(за сумісництвом)

Рибакова Т.О.

Рибакова Тетяна Олександрівна 

кандидат економічних наук, доцент

Особистий профіль »

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Кліменко І.М.

Кліменко Інна Миколаївна

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 1, каб. 103.

 ekonomika2013@ukr.net

Перейти до вмісту