Вступнику - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

Вступнику

Варість навчання та реквізити оплати на 2020-2021 н.р.

 Гаряча лінія приймальної комісії: + 38 (04567) 5-66-96; + 38 (096) 703-12-71; + 38 (095) 187-27-22; + 38 (093) 104-20-26

Буклети спеціальностей

Підготовка здійснюється за спеціальностями: облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; економіка; професійна освіта (за спеціалізаціями: документознавство, товарознавство, сфера обслуговування, цифрові технології) за освітніми рівнями бакалавр, магістр та магістр наук. Навчальний процес забезпечують чотири кафедри: фінансів, обліку і оподаткування; економіки; професійної освіти та документознавства, на яких працює 67 науково-педагогічних працівників, з них 12 докторів наук, професорів та 35 кандидатів наук, доцентів. Діє центр магістерської підготовки, який забезпечує якісний рівень професійної, теоретичної та наукової підготовки магістрів. Функціонують науково-навчально-виробничий комплекс ІЕП НАНУ – ФГФ – Приватбанк. Діє науковий центр «Освітні новітні технології», сучасний навчально-методичний центр, який забезпечений новітньою навчальною та методичною літературою, періодичними виданнями, електронними навчальними підручниками і посібниками, мережею Internet.

Працюють проблемні групи, наукові семінари. Важлива роль приділяється інтеграції вищої освіти і науки. Щорічно проводяться всеукраїнські науково-практичні конференції присвячені актуальним питанням модернізації вищої освіти та актуальним питанням соціально-економічного розвитку України. Факультет тісно співпрацює з Інститутом економіки і прогнозування НАНУ, Інститутом інформатизації і моделювання економічних систем Міністерства економічного розвитку і торгівлі в плані забезпечення якісної підготовки науково-педагогічних кадрів, залучення наукового потенціалу галузевих академій до проведення навчального процесу, виконання спільних наукових проектів.

Фінансово-гуманітарний факультет співпрацює з Університетом імені Миколи Коперника (м. Торунь, Польща), Білоруським державним економічним університетом (м. Мінськ, Республіка Білорусь), Вітебським державним технологічним університетом (Республіка Білорусь), Даугавпілським університетом (Латвія), Інститутом економіки Тбіліського державного університету ім. Іване Джавахишвіли (Грузія), Економічним університетом у Вроцлаві (Польща).

На факультеті видаються наукові збірники: «Економічний вісник університету», «Професійна освіта: методологія, теорія та технології», «Соціум. Документ. Комунікація».

На факультеті функціонує аспірантура: галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування; галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка; галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія; галузь знань 01 Освіта, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); докторантура галузь знань 01 Освіта, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Зі спеціальностей 015 Професійна освіта функціонує Спеціалізована вчена рада.

Діє студентське самоврядування. У вільний від навчання час студенти займаються у спортивних секціях з футболу, баскетболу, туризму. Всі студенти забезпечені гуртожитком готельного типу.

Терміни навчання:

За освітнім рівнем бакалавр денна форма навчання, заочна форма навчання – 4 роки.

На базі молодшого спеціаліста на рівень бакалавр денна форма навчання, заочна форма навчання – 2 роки.

За освітнім рівнем магістр (магістр-наук)денна форма навчання – 1,4 (1,9) року, заочна форма навчання – 1,4 року.

Випускники ЗОШ І-ІІІ ст. мають представити сертифікати Центру зовнішнього оцінювання.

Перейти до вмісту