Міжнародна діяльність - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

Міжнародна діяльність

Важливим напрямком діяльності фінансово-гуманітарного факультету є міжнародна співпраця з європейськими навчальними закладами, що базується на укладених договорах. Співпраця реалізується шляхом проведення спільних наукових досліджень, участі у наукових проектах, публікації статей у фахових виданнях. Програми співпраці із зарубіжними навчальними закладами передбачають також розширення грантових програм і мобільності викладачів.

Фінансово-гуманітарний факультет має 12 угод про співпрацю з європейськими закладами вищої освіти, а саме:

1. Університет імені Миколи Коперника (Польща)

Спільна участь викладачів фінансово-гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет» та факультету економіки та управління Університету імені Миколи Коперника у програмі Еразмус+ відповідно до підписаної угоди на 2014-2021 роки. Спрощення та інтенсифікація обмінів в галузі освіти і наукових досліджень, обміну студентами, міжнародних проектів. Запрошення та обмін викладачів та наукових працівників. Спільна організація  конгресів, колоквіумів, семінарів, спільні публікації. Обмін публікаціями, науковою і педагогічною документацією. Розвиток спільного навчання. Загальні освітні й дослідницькі проекти, нові педагогічні продукти, допомога у створенні дослідницьких структур. Студентські обміни. Професійні стажування. Обмін викладачами. Викладання курсів лекцій студентам Університету імені Миколи Коперника та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет». Проведення спільних компаративних досліджень в сфері проблеми зайнятості та функціонування ринку праці і мотиваційних системи. Включення в склад наукової ради журналу «Економічний вісник університету» доктора Аранки Ігнасяк-Шульц. Включення наукових співробітників фінансово-гуманітарного факультету в наукову раду журналу Університету імені Миколи Коперника «Економіка і право». Безкоштовна публікація статей польською та англійською мовою у журналах та збірниках після отримання позитивних видавничих рецензій. Організація та проведення днів Університету імені Миколи Коперника в м. Переяслав-Хмельницький та днів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди» в м. Торунь. Спільна участь в міжнародних програмах, а також розвиток співпраці між студентськими організаціями університетів.

У рамках міжнародної співпраці на базі факультету економіки і управління м. Торунь (Польща) створено Центр досліджень країн Центральної та Східної Європи за підтримки ЄС, членом якого є фінансово-гуманітарний факультет.

Протягом 2018-2019 років викладачі фінансово-гуманітарного факультету (Кучеренко С.Ю., Різник В.В.) взяли участь у програмах академічної мобільності КА 107 Erasmus+ (проект номер 2016-1-PL01-KA107-023943) та (проект номер 2018-1-PL01-KA107-049012), що сприяли набуттю досвіду навчання в міжнародному контексті, зміцненню міжкультурної компетентності залучених сторін, дозволила ознайомити студентів факультету економіки та управління Університету імені Миколи Коперника з новим спектром тем та сприяла отриманню міжнародної точки зору на ряд проблемних питань, що запропоновані навчальними програмами.

Забезпечено викладання курсів лекцій «Проблеми міжрегіонального співробітництва між Україною та Польщею», «Стратегічні пріоритети України та Польщі в геоекономічному просторі» (С.Ю.Кучеренко), «Актуальні проблемам міжнародного співробітництва між Польщею та Україною у навчальній і науковій сферах», «Проблеми ліквідації регіональних асиметрій соціально-економічного розвитку в Польщі та Україні» (В.В.Різник) для студентів університету імені Миколи Коперника м. Торунь (Польща) і для студентів фінансово-гуманітарного факультету курсів лекцій «Євроінтеграційні процеси» та «Економічні трансформації в ЄС» (Войцех Косєдовскі, Аранка Ігнасяк-Шульц), забезпечено мобільність викладачів.

Викладачі фінансово факультету (Кучеренко С.Ю., Різник В.В., Навальна М.І., Зленко А.М., Ісайкіна О.Д.) були доповідачами на VIII Міжнародній науковій конференції: Сучасні економічні проблеми «Соціально-економічні проблеми в епоху глобалізації – теорія і практика» організованій під почесним патронатом ректора Університету Миколи Коперника проф. доктора хаб. Анджей Третина (22 травня 2019 року Університет Миколи Коперника в Торуні (Польща).

Спільними зусиллями Університету Миколи Коперника в Торуні, Статистичного офісу в Бидгощі та Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди 23-24 травня 2019 року було організовано та проведено спільну ІІ Польсько-українську економічну конференція «Іноземці на ринку праці держав і регіонів Центральної і Східної Європи». В рамках конференції було організовано пленарне засідання та студійний візит на підприємство PESA Bydgoszcz SA, генеральним директором якого є Кшиштоф Сендзиковски (загалом майже 1200 транспортних засобів, спроектованих і виготовлених в PESA їздять в 12 країнах Європи. Не є виключенням і Україна. Підприємство має заключений контракт з міською владою Києва на поставку 70 трамваїв нового покоління).

2. Економічний університет у Вроцлаві (Польща)

Професорсько-викладацьким складом університетів розробляються спільні стратегії співробітництва та розвитку академічної мобільності. Університети досліджують можливості розвитку співробітництва в наступних сферах: обмін студентами, викладачами та дослідниками; обмін науковою та навчальною інформацією, документацією та публікаціями; спільні науково-дослідні проекти; спільні навчальні програми; спільна організація семінарів, наукових зустрічей та курсів на тему, що представляє спільний інтерес; впровадження інноваційних методів навчання. Університети докладають зусиль для залучення фінансової підтримки зі сторони національних або міжнародних компаній та установ, а також інших організацій, як державних, так і приватних.

У 2019 році між університетами підписано додаткову угоду про академічний обмін спрямовану на розвиток співробітництва у сфері науки й освіти, а також на укріплення взаєморозуміння шляхом академічного обміну. В академічному обміні між університетами можуть брати участь студенти бакалаврських і магістерських програма, аспіранти та науково-педагогічні працівники.

О. Д. Ісайкіна, А. М. Зленко з 21 по 27 жовтня 2018 р. пройшли стажування на базі Економічного університету у Вроцлаві (Польща) за загальною темою «Сучасний університет: міжнародне співробітництво та академічна мобільність». Також викладачі взяли участь у XVII Міжнародній науковій конференції «Міжнародній науковій конференції Wroclaw Annual International Conference on Health and Lifestyle (WAICHL-2018), (м. Вроцлав, Польща, 24-25 травня 2018 р.).

 3. Даугавпілський університет (Латвія)

Обмін  інформацією, досвідом роботи, в тому числі методиками вищої школи, а також досвідом підготовки і перепідготовки висококваліфікованих спеціалістів. Проведення спільних фундаментальних і прикладних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з урахуванням прав інтелектуальної власності у відповідності до діючого законодавства. Спільне видання монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей, тематичних збірників. Організація та проведення спільних конференцій, семінарів, студентських фестивалів, інноваційних виставок, тематичних симпозіумів. Розробка спільних освітніх програм, в тому числі спрямованих на підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу, включаючи стажування. Участь у проектах міжнародних фондів для отримання спільних грантів.

Зокрема у 2019 році декан фінансово-гуманітарного факультету Світлана Кучеренко та професор кафедри документознавства Марина Навальна взяли участь у XIV Міжнародній науковій конференції «Соціальні науки для регіонального розвитку» у місті Даугавпілс (Латвія). Науковці презентували на пленарному засіданні доповідь «Соціологія в українських засобах масової інформації: загальні тенденції населення та молодіжні вподобання». Тема викликала в науковців великий інтерес. Закордонні колеги цікавилися багатьма процесами, які відбуваються в Україні.

4. Університет національного та світового господарства (Болгарія)

Університети сприяють двосторонньому академічному та освітньому співробітництву з метою підвищення якості та ефективності викладацької та дослідницької діяльності.

Основними напрямами співпраці є: обмін академічним та неакадемічним персоналом, студентами бакалаврами та магістрами; участь у спільних дослідницьких проектах; обмін академічною інформацією, навчальними планами та матеріалами; організація спільних конференцій; просування інших узгоджених академічних заходів.

Зокрема, 27 листопада 2019 року відбулася міжнародна конференція в Університеті національної і світової економіки (м. Софія, Болгарія) на тему: «30 лет: переход, уроки и перспективы», де фінансово-гуманітарний факультет виступив співорганізатором. Доценти кафедри документознавства Ісайкіна О.Д. та Зленко А.М. були членами Програмного комітету конференції. Загалом  участь у науковому заході взяли 13 науково-педагогічних працівників факультету.

5. Вища школа фінансів і управління в Білостоці (Польща)

Розвиток взаємовигідного співробітництва в науковій, навчальній та виховній роботі. Проведення спільних навчальних проектів в сфері спільних інтересів. Організація спільних симпозіумів, семінарів, круглих столів і конференцій. Обмін співробітниками, викладачами та слухачами. Співпраця в навчанні і підвищенні кваліфікації викладачів та слухачів. Надання допомоги в підготовці та перепідготовці персоналу.

6. Білоруський державний університет (Республіка Білорусь)

Спільні дослідні роботи і публікації в наукових журналах обох університетів. Проведення наукових стажувань для магістрів і аспірантів. Обмін викладачами, науковими співробітниками, співробітниками адміністративного складу, обмін студентами. Участь у семінарах, конференціях і наукових зустрічах, використання відео конференцій. Спеціальні короткотермінові академічні програми. Розробка віртуальних навчальних модулів. Обмін методологією, навчальними матеріалами і документами. 

7. Вітебський державний технологічний університет (Республіка Білорусь)

Обмін інформацією, досвідом роботи, в тому числі методиками вищої школи, а також досвідом підготовки і перепідготовки висококваліфікованих спеціалістів. Проведення спільних фундаментальних і прикладних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з урахуванням прав інтелектуальної власності у відповідності до діючого законодавства. Спільне видання монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статтей, тематичних збірників. Організація та проведення спільних конференцій, семінарів, студентських фестивалів, інноваційних виставок, тематичних симпозіумів. Розробка спільних освітніх програм, в тому числі спрямованих на підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу, включаючи стажування. Участь у проектах міжнародних фондів для отримання спільних грантів.

8. Білоруська державна академія зв’язку (Республіка Білорусь)

В сфері навчальної роботи: обмін досвідом організації навчального процесу; проведення спільних олімпіад, конкурсів, чемпіонатів; обмін навчальними матеріалами, підготовка та видання навчально-методичної літератури, монографій, посібників; обмін провідними викладачами для читання лекцій; обмін досвідом по створенню навчальних лабораторій; організація підвищення кваліфікації і стажування викладачів; обмін досвідом при організації додаткової освіти для студентів; спільні програми навчання в аспірантурі та докторантурі.

В сфері наукових досліджень: проведення конкретних наукових досліджень згідно узгодженої тематики; спільна підготовка наукових доповідей, статей, монографій; проведення спільного рецензування наукових результатів та опонування підготовлених дисертаційних робіт; розгляд можливостей прийому до захисту дисертаційних робіт, підготовлених партнерами; спільна участь і проведення міжнародних наукових семінарів, симпозіумів, конференцій; організація наукових стажувань та підвищення кваліфікації спеціалістів; створення спільних наукових підрозділів (лабораторій, центрів, підприємств та ін.).

В сфері культури: розвиток співпраці молодіжних організацій; організація туристичної та екскурсійної діяльності студентів та співробітників; проведення спільних творчих конкурсів, спартакіад та ін.

9. Університетський коледж туризму та екології (Польща)

Науково-дослідні проекти. Короткотермінові та довготермінові візити науковців та штатних викладачів та консультантів. Програми студентського обміну. Розробка навчальних програм. Обмін професорсько-викладацьким складом, фахівцями в галузі освітньої роботи. Організація семінарів, робочих груп, спеціалізованих курсів і лекцій. Проведення спільних наукових конференцій. Підготовка пропозицій щодо внутрішнього фінансування проектів по співпраці. Програми з культурного обміну. Спільна програма щодо консультування (обмін інформацією щодо розвитку та можливостей ринку). Спільні публікації. Обмін матеріалами, статтями та іншими публікаціями. Інші активні форми взаємної співпраці.

10. Мінський інститут управління (Республіка Білорусь)

Обмін науковцями, аспірантами та докторантами. Взаємодопомога в підвищенні педагогічної і наукової кваліфікації вчених. Розширення інформаційного обміну щодо методичних розробок, навчальних програм, звітів науково-дослідних робіт, публікацій та матеріалів з проблематики, що викликає спільну зацікавленість. Обмін досвідом в розвитку передових методів підготовки спеціалістів и дослідників вищого рівня інновацій, включаючи організацію спільних навчальних лабораторій. Проведення спільних науково-дослідних робіт з найважливіших теоретичних і практичних питань становлення та розвитку науки. Організація двосторонніх спільних симпозіумів, семінарів та конференцій. Вивчення можливостей проведення спільно фінансованих науково-дослідних і освітніх програм та проектів.

11. Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)

Обмін інформацією про тематику та результати досліджень, а також плани навчально-дослідних робіт. Обмін даними щодо майбутніх наукових (науково-практичних) конференцій, семінарів та іншою інформацією, відповідно до визначеної сторонами тематики досліджень. Обмін науково-методичними розробками і публікаціями співробітників: монографіями, препринтами, збірниками праць, брошурами, статтями та ін. (по мірі виходу друкованої продукції). Залучення провідних вчених в якості наукових керівників здобувачів наукових ступенів. Опонування, рецензування публікацій та дисертаційних досліджень. Проведення спільних семінарів і конференцій та видання їх матеріалів. Стажування викладачів. Включення науковців фінансово-гуманітарного факультету до складу редакційної ради науково журналу «Економічний бюлетень НДЄІ Міністерства економіки Республіки Білорусь».

12. Сухумський державний університет (Грузія)

Сприяння науково-дослідній співпраці, обміну співробітниками і студентами та іншим формам науково-освітнього співробітництва. Співробітництво передбачає спільні дослідні роботи і публікації в наукових журналах обох університетів; проведення наукових стажувань для магістрантів і докторантів; обмін викладачами, науковими співробітниками, співробітниками адміністративного складу, обмін студентами; участь у семінарах, конференціях та наукових зустрічах, використання відео конференцій; спеціальні короткотермінові академічні програми; розробка віртуальних навчальних модулів; обмін методологією, навчальними матеріалами та документами.

Перейти до вмісту