«Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою»: долучайтеся до XV Міжнародної науково-практичної конференції - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

«Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою»: долучайтеся до XV Міжнародної науково-практичної конференції

Факультет фінансово-економічної і професійної освіти > Анонси факультету > «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою»: долучайтеся до XV Міжнародної науково-практичної конференції

Запрошуємо взяти участь у XV Міжнародній науково-практичній конференції «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою», яка відбудеться 21-22 квітня 2022 року.

Відомо, що робота конференції буде проходити у таких наукових напрямах:

Секція 1. Актуальні питання економіки: глобальні, національні та регіональні аспекти.

Секція 2. Проблеми обліку, аудиту та оподаткування: національні та міжнародні аспекти.

Секція 3. Актуальні питання банківської справи, страхування та управління фінансами в умовах глобальної економіки.

Секція 4. Стан і перспективи розвитку економічної теорії та практики господарювання.

Секція 5. Актуальні питання управління підприємствами сфери обслуговування в умовах глобалізації та діджиталізації.

Секція 6. Професійна освіта: реалії та перспективи цифрової доби.

Секція 7. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: економіка підприємства, інтеграційні процеси та корпоративне управління.

Секція 8. Управління конкурентоспроможністю підприємств, видів діяльності та галузей.

Секція 9. Стан та тенденції розвитку сучасної освіти: актуальні питання підготовки фахівців та інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту.

Термін надання матеріалів конференції – до 10 березня 2022 року.

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірниках наукових праць:

– «Економічний вісник університету» (категорія Б), який включено до міжнародних інформаційних, наукометричних баз DOAJ (Directory of Open Accessed Journals), ERIH PLUS, Ulrich’s Periodicals Directory (США), Index Copernicus International, IDEAS/RePEc, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Google Scholar, Research Bible, Міжнародної бази даних періодичних видань у м. Париж (ISSN 2306-546X), переліку наукових фахових видань України для висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних наук; сайт збірника: https://economic-bulletin.com.

– «Професійна освіта: методологія, теорія та технології» (категорія Б), який включено до міжнародних інформаційних, наукометричних баз Index Copernicus International, CiteFactor, Міжнародної бази даних періодичних видань у м. Париж (ISSN 2415-3729), переліку наукових фахових видань України для висвітлення результатів наукових досліджень у галузі педагогічних наук; сайт збірника: https://education-journal.org/.

Передбачені очна та дистанційна участь у роботі конференції. Організаційний внесок для всіх учасників з України – 600 грн. (сертифікат учасника, програма конференції, збірник зі статтею), – 100 грн (сертифікат учасника, програма конференції, без публікації статті).

Організаційний внесок має бути перерахований за наступними реквізитами, а квитанція про оплату прикріплена до заявки (при поданні статті, оплата проводиться після рекомендації статті до друку):

Отримувач: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Р/р UA 978201720313211002201003726
Код 04543387
МФО 820172
Держказначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу «За участь у конференції»

З вимогами до оформлення статей та іншою більш детальною інформацією ви можете ознайомитися в інформаційному листі.

Організаційний комітет конференції

Перейти до вмісту