«Педагогіка сучасності: виклики і перспективи цифрової доби» – запрошуємо до участі у всеукраїнській науково-практичній конференції - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

«Педагогіка сучасності: виклики і перспективи цифрової доби» – запрошуємо до участі у всеукраїнській науково-практичній конференції

Факультет фінансово-економічної і професійної освіти > Анонси кафедри професійної освіти > «Педагогіка сучасності: виклики і перспективи цифрової доби» – запрошуємо до участі у всеукраїнській науково-практичній конференції

18 січня 2022 року в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка сучасності: виклики і перспективи цифрової доби». Метою проведення заходу є наукова комунікація провідних науковців, молодих дослідників, здобувачів вищої освіти та практиків-освітян щодо розвитку педагогічних / освітніх наук в сучасних умовах, поширення теоретичних напрацювань і практичного досвіду їх упровадження в умовах цифровізації освіти та змішаного навчання; спрямування результатів наукових досліджень на систематизацію та розповсюдження сучасних галузевих та міждисциплінарних знань та модернізацію освітньої діяльності.

Серед напрямів проблемного поля конференції: філософія освіти в контексті сучасних цивілізаційних викликів до людини і освіти; освіта в умовах пандемії COVID-19, розвиток дистанційних форм навчання; проєктування цифрових екосистем та безпечного середовища закладів освіти; формування цифрової компетентності, культури кібербезпеки суб’єктів освітнього процесу, їх адаптація в цифровому освітньому середовищі; педагогіка і психологія освітнього процесу в умовах цифрової освіти; дисциплінарні, міждисциплінарні, мультидисциплінарні та міжгалузеві дослідження в галузі освіти/педагогіки; теоретичні і методичні засади проєктування інноваційних моделей неперервної професійної освіти в умовах цифровізації; дидактичні засади, методика і технології формування ключових компетентностей, наукового світогляду, системного і критичного мислення учнів та студентів в освітньому процесі; індивідуалізація і диференціація навчання і виховання в умовах цифрового освітнього середовища; інноваційні підходи до організації навчання на засадах педагогіки партнерства та управління безпечним освітнім середовищем, технології запобігання булінгу і дискримінації учасників освітнього процесу в умовах цифровізації; методологічні проблеми порівняльних досліджень у галузі педагогіки та освіти, а також вітчизняний та зарубіжний досвід становлення та розвитку корекційної, соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Для участі у конференції необхідно до 14 січня 2022 року надіслати на поштову скриньку оргкомітету (E-mail: ped.forum.uhsp@gmail.com):

–    заявку, або зареєструватися за формою;

–    матеріали  доповіді/презентації (вимоги до оформлення тез – Додаток А);

–   рукопис наукової статті (за вимогами редколегії збірника наукових праць «Професійна освіта: методологія, теорія та технології», який включено до Переліку фахових видань МОН України у категорії Б) або матеріали до колективної монографії за темою конференції (Додаток Б);

–        сплатити організаційний внесок учасника у сумі 200 грн. за реквізитами:

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

UA 978 201720313211002201003726,

Код 04543387,

МФО 820172,

Держказначейська служба України, м. Київ.

Призначення платежу: оргвнесок конференції.

Внесок покриває інформаційний і технічний супровід, підготовку, редакційну обробку матеріалів учасника конференції (сертифікат учасника, програма, збірник тез PDF).

Витрати на проїзд, проживання, харчування, пересилку матеріалів через відділення Нової пошти несуть учасники або організація, що їх відряджає.

Календар подій:

Реєстрація, прийом заявок – до 14 січня 2022 року;

Презентація матеріалів, обговорення (за секціями), прийняття резолюції – 18 січня 2022 року з 10:00 відповідно до Програми конференції.

Конференція відбудеться за адресою: Київська обл., (м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, ауд. 114) (факультет фінансово-економічної і професійної освіти).

Електронна адреса оргкомітету: ped.forum.uhsp@gmail.com.

З більш детальною інформацією ви зможете ознайомитися в інформаційному повідомленні.

Контактні особи:

+38 (050) 443-02-87 – Доброскок Ірина Іванівна, д. пед. н., професор, чл.-кореспондент НАПН України;

+38 (066) 327-97-45 – Басюк Любов Вікторівна, к. пед. н., доцент.

Матеріали конференції буде розміщено на Web-сторінці Центру інноваційного навчання та трансферу технологій за адресою: https://uhsp.edu.ua/nauka/navchalno-naukovyi-tsentr-innovatsiinoho-navchannia-ta-transferu-tekhnolohii/, розіслано учасникам упродовж двох тижнів.

 

Пресцентр факультету фінансово-економічної і професійної освіти

Перейти до вмісту