Представники факультету фінансово-економічної і професійної освіти долучилися до міжнародних наукових заходів в Латвії та Болгарії - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

Представники факультету фінансово-економічної і професійної освіти долучилися до міжнародних наукових заходів в Латвії та Болгарії

Факультет фінансово-економічної і професійної освіти > Новини факультету > Представники факультету фінансово-економічної і професійної освіти долучилися до міжнародних наукових заходів в Латвії та Болгарії

Уже багато років поспіль одним із ключових напрямів діяльності факультету фінансово-економічної і професійної освіти є міжнародна співпраця з європейськими навчальними закладами, що базується на укладених договорах та реалізується шляхом проведення спільних наукових досліджень, участі у наукових проєктах та конференціях, публікації статей у фахових виданнях. Попри всі виклики часу та дистанційність навчального процесу в Україні та світі, осінь що минає подарувала нашому факультету гарну можливість ще раз утвердити цю співпрацю «не словом а ділом» та долучитися до проведення двох вагомих міжнародних наукових конференцій у партнерських закладах освіти Даугавпілсі (Латвія) та Софії (Болгарія).

15-16 жовтня 2021 р. з допомогою платформи Zoom на базі факультету суспільних наук Даугавпільського університету (Латвія) відбулася XVI Міжнародна наукова конференція «Суспільствознавство для регіонального розвитку 2021». До її проведення долучилися представники Бельгії, Білорусі, Грузії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Росії, України. Українську спільноту на конференції представили науковці з Національного авіаційного університету, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Національного університету біоресурсів та природокористування. Серед інших до участі у зібранні долучилися й багаторічні партнери латвійських організаторів – представники факультету фінансово-економічної і професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

 Під час роботи конференції результати свого дослідження представили декан факультету кандидат економічних наук, доцент Світлана Кучеренко та кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Тетяна Рибакова. У ході їх виступу на тему «Забезпечення конкурентоспроможності підприємств на зовнішніх ринках» було обґрунтовано комплексний підхід щодо оцінки конкурентоспроможності підприємства, запропоновано основні фактори, що впливають на неї, а також розроблено систему першочергових заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства на зовнішніх ринках.

Уже 26 листопада 2021 р. на базі партнерського Університету національного і світового господарства (Софія, Болгарія) з допомогою платформи Microsoft Teams відбулась Міжнародна наукова конференція «Стратегічне планування і маркетинг у дигітальному світі» яка зібрала поважну спільноту 19 університетів-міжнародних гостей з Албанії, Білорусі, Болгарії, Грузії, Косово, Македонії та України. Українську спільноту на конференції представили науковці з Національного авіаційного університету, Національного університету біоресурсів та природокористування. Не могли оминути цього наукового заходу й представники факультету фінансово-економічної і професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Під час роботи конференції свої доповіді представили декан факультету, кандидат економічних наук, доцент Світлана Кучеренко та кандидат економічних наук, доцент Людмила Леваєва, які поділилися своїми напрацюваннями з теми «Проблеми енергоефективності національної економіки України» та акцентували увагу учасників на основні проблеми енергоефективності економіки України та обґрунтовані напрями їх вирішення: запровадження енергетичного менеджменту та аудиту, вивчення та використання зарубіжного досвіду розвитку інтелектуальної енергетики. Кандидат економічних наук, доцент Юлія Городніченко та старший викладач Микола Кучеренко знайомили міжнародну спільноту зі своєю розвідкою на тему «Стратегічні рішення щодо покращення ефективності інвестиційної діяльності банків», де однією зі складових ефективного управління сучасною банківською установою окреслено реалізацію ефективної інвестиційної діяльності, яка передбачає управління інвестиційним банківським портфелем.

Також до роботи конференції долучились кандидат економічних наук, доцент Віталіна Малишко та аспірант Богдан Петрик, познайомивши присутніх з результатами свого дослідження за темою «Фінансування вищої освіти за кордоном», де розглянуто стан та тенденції витрат на вищу освіту в інших країнах. Кандидат економічних наук Оксана Перчук та студентка магістратури Юлія Мала долучилися до участі з темою «Світовий досвід реалізації проектів у сфері забезпечення інформаційної прозорості управління публічними фінансами», акцентувавши увагу на тому, що громадяни повинні мати вільний доступ до інформації щодо пріоритетних напрямів реалізації бюджетної політики, де мають ефективно функціонувати інституційні механізми врахування суспільної думки при формуванні бюджетів різних рівнів. У свою чергу кандидат економічних наук Валентин Пеньковський та студентка магістратури Ірина Каднікова мали виступ з темою «Формування цифрової компетентності здобувачів вищої освіти» та розглянули цифрову компетентність як одну із ключових компетентностей здобувачів вищої освіти, відмітили значущість умінь не лише працювати з прикладним програмним забезпеченням, умінь програмувати, а й значущість глибокого проникнення в сутність процесів обробки інформації.

Безперечно, участь представників факультету фінансово-економічної і професійної освіти у Міжнародних наукових заходах подібного формату, створює імідж, як факультету так і Університету Григорія Сковороди в Переяславі. Поруч з тим вона відкриває нові горизонти та можливості в науковій та міжнародній діяльності.

Пресслужба факультету

Перейти до вмісту