«Професійна освіта в Україні та світі в умовах євроінтеграційних викликів і цивілізаційних змін ХХІ століття»: запрошуємо до роботи міжнародної конференції - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

«Професійна освіта в Україні та світі в умовах євроінтеграційних викликів і цивілізаційних змін ХХІ століття»: запрошуємо до роботи міжнародної конференції

Факультет фінансово-економічної і професійної освіти > Анонси кафедри професійної освіти > «Професійна освіта в Україні та світі в умовах євроінтеграційних викликів і цивілізаційних змін ХХІ століття»: запрошуємо до роботи міжнародної конференції

Кафедра професійної освіти, Центр інноваційного навчання та трансферу технологій Університету Григорія Сковороди в Переяславі запрошує академічну спільноту долучитися до міжнародної науково-практичної конференції «Професійна освіта в Україні та світі в умовах євроінтеграційних викликів і цивілізаційних змін ХХІ століття», що відбудеться онлайн на платформі Microsoft Teams вже 26-27 травня 2021 року.

Розвиток інституційно-лідерського потенціалу закладів освіти є необхідною умовою інноваційних зрушень у системі освіти України. Ключовим складником сучасних вітчизняних освітніх перетворень є модернізація змісту освіти на засадах компетентнісного підходу, результатної парадигми з метою підвищення якості підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців, здатних реалізовувати свої виробничі функції, готові до постійного самовдосконалення, професійного розвитку, соціальної та професійної мобільності. Визначаючи вектори розвитку освіти, загально цивілізаційні тенденції розвитку сучасних освітніх систем, до яких, зокрема, належать системне підвищення якості освітніх послуг, гуманізація й гуманітаризація, розбудова на засадах безперервності, формування єдиного освітнього простору в Європі та перехід до інноваційного навчання в умовах пандемії.

Налагодження й забезпечення дієвої інтеграції науки і освіти на засадах партнерства НАПН України, закладів вищої, передвищої, середньої, професійної освіти і бізнесу, сприяє побудові нових моделей взаємозв’язків університетів із закладами середньої та професійної освіти, шкільними ресурсно-сервісними освітніми центрами, органами місцевого самоврядування, галузевими організаціями, стейкхолдерами. Виявлення, забезпечення новітніх форм інклюзії, упровадження інноваційних технологій навчання і викладання, підвищення досконалості педагога уможливлює і  виставляє нові аспекти щодо підвищення кваліфікації персоналу, сприяє реалізації освітніх починань у практичній площині Нової української школи і забезпеченню якості освіти.

Метою конференції є пошук шляхів забезпечення стійких змін у системі освіти України, підвищення якості неперервної професійної освіти з урахуванням напрацювань європейської спільноти та вітчизняних здобутків.

Серед завдань конференції:

  • розглянути тенденції розвитку  неперервної професійної освіти в Україні та світі  в умовах євроінтеграційних викликів і цивілізаційних змін ХХІ століття (зарубіжний досвід  провадження освітніх програм з професійної освіти та галузей спеціалізації);
  • здійснити аналіз концептуальних засад забезпечення якості професійної освіти в Україні з урахуванням напрацювань європейської спільноти та вітчизняних здобутків у сучасних умовах;
  • обмінятися досвідом реалізації освітніх програм зі спеціальності 015 Професійна освіта у вітчизняних ЗВО;
  • популяризувати інноваційні практики забезпечення якості професійної освіти в кризових умовах;
  • налагодити ділові зв’язки між стейкхолдерами освітніх програм з професійної освіти та створити раду стейкхолдерів ОП.

Реєстраційна форма учасника конференції доступна за посиланням: https://forms.gle/bQNRRaCeB5pMcXnr5.

Участь у конференції безкоштовна. Виготовлення підтверджуючих документів та друк апробаційних матеріалів відбувається за рахунок учасників.

За додатковою інформацією просимо звертатися до членів організаційного комітету: Доброскок Ірини Іванівниirina.dobroskok@gmail.com, Басюк Любов Вікторівниliubov_basiuk@ukr.net або Ржевської Наталії Вікторівниzolotysya@ukr.net .

Прес-центр кафедри професійної освіти

Перейти до вмісту