XIV Міжнародна науково-практична конференція «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою» – 22-23 квітня: поспішайте зголоситися до 10 березня - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

XIV Міжнародна науково-практична конференція «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою» – 22-23 квітня: поспішайте зголоситися до 10 березня

Факультет фінансово-економічної і професійної освіти > Анонси факультету > XIV Міжнародна науково-практична конференція «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою» – 22-23 квітня: поспішайте зголоситися до 10 березня

Попри пандемію і введення в місті червоної карантинної зони факультет фінансово-економічної і професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» не збирається зраджувати традиції, і пропонує вам  долучитися до роботи XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою», яка відбудеться в режимі онлайн 22-23 квітня 2021 року з допомогою платформи Microsoft Teams – початок о 09:00.

Посилання для підключення: https://cutt.ly/1cOyaHT.

Партнерами та співорганізаторами виступають ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; Університет національного і світового господарства (Софія, Болгарія); ДНУ «Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки Республіки Білорусь» (Мінськ, Республіка Білорусь); Вітебський державний технологічний університет  (Вітебськ,  Республіка Білорусь); Університет імені Миколи Коперника, (Торунь, Польща); Інститут економіки Тбіліського державного університету ім. Іване Джавахишвіли (Тбілісі, Грузія); Академія освіти університету ім. Вітаутаса Великого (Вільнюс, Литва); Білоруський державний економічний університет (Мінськ,  Республіка Білорусь); Даугавпілський університет (Даугавпілс, Латвія); Економічний університет у Вроцлаві (Польща); ГО «Колегіум».

Тематика секцій XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою»:

  • Секція 1. Нова економіка, нова індустріалізація, «розумне» зростання.
  • Секція 2. Політична економія як методологічна основа розвитку національних економік.
  • Секція 3. Економіка знань, інноваційна економіка.
  • Секція 4. Бюджетування соціальної сфери.
  • Секція 5. Розвиток ринкової економіки на постсоціалістичному просторі.
  • Секція 6. Глобалізація національних економік.
  • Секція 7. Фінанси, грошовий обіг, кредит.
  • Секція 8. Соціально-економічний розвиток регіонів.
  • Секція 9. Професійна освіта для сталого розвитку суспільства.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 Звертаємо вашу увагу на те, що матеріали конференції будуть опубліковані в збірниках наукових праць:  «Економічний вісник університету» (категорія Б), який включено до міжнародних інформаційних, наукометричних баз  DOAJ (Directory of Open Accessed Journals), ERIH PLUS, Ulrich’s Periodicals Directory (США), Index Copernicus International, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Google Scholar, Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), Міжнародної бази даних періодичних видань у м. Париж (ISSN 2306-546X),  переліку наукових фахових видань України для висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних наук, індексується і реферується в Україніці, журналі «Джерело»; сайт збірника: https://economic-bulletin.com.

«Професійна освіта: методологія, теорія та технології», який включено до міжнародних інформаційних, наукометричних баз Index Copernicus International, CiteFactor, Міжнародної бази даних періодичних видань у м. Париж (ISSN 2415-3729), переліку наукових фахових видань України для висвітлення результатів наукових досліджень у галузі педагогічних наук; сайт збірника: https://education-journal.org/.

Більше деталей щодо вимог до оформлення своїх статей, умов долучення та плану організації конференції ви знайдете в інформаційному листі.

Термін надання матеріалів конференції – до 10 березня 2021 року.

Телефон для довідок: тел. +38 (068) 355-83-20 – к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, вчений секретар конференції Городніченко Юлія Вадимівна.

e-mail: ekon.dek@ukr.net

Організатори обіцяють цікаві, конструктивні доповіді та діалоги з яких можливо почерпнути багато корисної інформації, як для наукового дослідження так і особистого розвитку.

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і співпрацю!

Інформацію надано оргкомітетом конференції

Перейти до вмісту